BIMI - Brand Indicators for Message Identification

Svět e-mailu je plný zkratek - počínaje MTA a MUA, přes SMTP, SPF, DKIM až po DMARC, ARC, ARF, nebo DSN, ale většina z nich nemusí marketéry zajímat. BIMI je však zkratka, kterou by měl znát každý marketér. Znamená totiž Brand Indicators for Message Identification.

Jak již sám název říká, jedná se v překladu o “indikátor značky pro identifikaci zpráv”, stručně a lidsky řečeno o logo odesílatele. Možná teď namítnete, že přece nejde o nic nového, protože k tomu slouží hlavička s odkazem na ikonu, ale tak snadné to není...

Logo v mailboxu Interia.pl

Odkazy na ikony, často známé jako favicon, jsou řešením převzatým z webových stránek, kdy se prohlížeč při přístupu k webové stránce dotazuje na obrázek ikony uvedený v hlavičce, případně na ikonu v  souboru favicon.ico. Některé z e-mailových klientů (zkráceně MUA - Mail User Agent) pak toto chování převzaly a logo si z odkazu na ikonu v hlavičce dokáží načíst. Pokud tedy váš e-mail obsahuje hlavičku s odkazem na ikonu, v těchto klientech se zobrazí vámi určený identifikátor.

Dalším řešením pro zobrazení identifikátorů v e-mailových klientech je pak použití Gravataru. Jedná se o populární řešení, které bylo původně určené především pro webové služby typu diskuzních skupin, ale díky své univerzálnosti našlo uplatnění i na mnoha jiných místech, např. právě v e-mailových klientech.

Ani Gravatar však neměl nikdy stoprocentní podporu a zvláště na mobilních zařízeních přišli tvůrci e-mailových klientů s dalším řešením a to přebíráním identifikátorů ze sociálních sítí. To však fungovalo dobře především na fotografie kontaktů, ale výrazně hůře pro loga firem, kde se často stávalo, že se zobrazovalo logo jiné firmy, nebo stará verze loga.

Protože firmy potřebují dodržovat svá vlastní pravidla týkající se prezentace a loga, tvůrci e-mailových klientů tak začali správná loga dohledávat sami, nebo ve spolupráci s jednotlivými značkami a do svých aplikací je zabudovávat napřímo. To s sebou neslo samozřejmě nemalé množství práce a omezovalo to dostupnost této funkcionality především na známé (převážně americké) značky.

Zobrazení BIMI loga na mobilu

Tyto problémy si uvědomovali jak tvůrci e-mailových klientů, tak e-mailových služeb jako Gmail, Yahoo či Outlook a vedlo je to k myšlence vytvoření nového standardu, který by dal značkám kontrolu nad jejich identifikací. Nový standard má zároveň podpořit rozšíření autentifikace e-mailových zpráv autorizovaných DMARC pravidly a to tím, že jeho použití je podmíněno existencí pravidla "quarantine" nebo "reject" v DMARC záznamu.

Definice loga pomocí BIMI je realizována jednoduchým záznamem v DNS, který definuje URL adresu, na které je k dispozici logo ve formátu SVG:

default._bimi IN TXT “v=BIMI1; l=https://url.k.logu.svg;a=;”

E-mailový klient příjemce pak ověří, zda doména používá striktní DMARC pravidlo a pokud ano, může proběhnout načtení loga definovaného BIMI záznamem. Je samozřejmě na e-mailovém klientu příjemce, aby posoudil, zda má být nalezené logo zobrazeno, např. na základě reputace odesílatele.

Možnosti pro marketéry ale nejsou omezené na jedno jediné logo. Při návrhu standardu se myslelo i na možnosti použití vícero log, ať už z důvodu kdy značka používá jednotnou doménu pro různé trhy a na každém potřebuje odlišné logo, nebo např. pro účely sezónních marketingových akcí. Je tak možné mít např. připravené vánoční logo, které se bude používat u kampaní před Vánocemi, nebo Velikonocemi, či třeba Black Friday. Za tímto účelem je možné použít tzv. selektory, kterými se v hlavičce e-mailové zprávy odkáže na konkrétní BIMI záznam:

blackfriday._bimi IN TXT “v=BIMI1; l=https://url.k.blackfriday.logu.svg;a=;”

V tomto případě by se logo z tohoto BIMI záznamu použilo pouze v okamžiku, kdy by v e-mailové zprávě byla hlavička “BIMI-Selector: v=BIMI1; s=blackfriday;”, která zároveň musí být součástí DKIM podpisu. U všech zpráv, které nepoužívají tento selektor, by pak byl použitý výchozí záznam default._bimi domény.

Pomocí BIMI získají marketéři další možnost podpory značky a to přímo na úrovni výpisu zpráv v e-mailových klientech. I přesto, že BIMI zatím není plně standardizované, je už plně podporované ze strany Yahoo Mail. Podporu připravuje Gmail, Mail.ru, 1&1 a mnoho dalších, ale pro české odesílatele je podstatné, že podporu připravuje i Seznam. BIMI je proto určitě technologie, kterou má smysl se zabývat co nejdříve.

Chcete si BIMI vyzkoušet? Stačí na webu Mailkitu zadat název vaší domény a vygenerovat si vlastní BIMI záznam, případně ověřit jeho platnost a funkčnost.