One-click Unsubscribe

Stejně jako existují pravidla a technologie pro přihlašování příjemců a získání jejich souhlasu, existují i metody pro jejich odhlášení. Jednou z nejnovějších metod pro poskytnutí jednoduchého způsobu odhlášení je tzv. One-click unsubscribe.

One-click unsubscribe vychází z již léta existujících hlaviček zpráv zvaných "List-Unsubscribe", které rozšiřuje o informaci o možnosti přímého odhlášení jedním kliknutím. Tato informace pak slouží příjemcům jako indikátor, že URL adresa uvedená v hlavičce List-Unsubscribe nevyžaduje další potvrzení a je možné jejím zavoláním provést okamžité odhlášení příjemce.

Jak tedy hlavičky pro One-click unsubscribe vypadají?

List-Unsubscribe: <https://adresa.serveru.cz/url/odhlaseni>
List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=One-Click

Jak je možné vidět na tomto příkladu ze specifikace, celý rozdíl je v řádku List-Unsubscribe-Post, který serveru příjemce říká, že odhlášení je možné provést POST voláním serveru na rozdíl od obvýklého GET volání. Na straně serveru pak má odesílatel povinnost zajistit, že volání provede okamžité odhlášení bez jakékoliv nutnosti potvrzování či dalších voleb.

Poskytovatelé e-mailových služeb pak zprávy obsahující tyto hlavičky mají možnost u důvěryhodných odesílatelů - těch, kteří mají dobrou reputaci a dodržují best practice, automaticky v uživatelském rozhraní e-mailové služby zobrazit přímo tlačítko pro odhlášení. V současné době tuto technologii podporují všichni přední poskytovatele freemailových služeb, počínaje Gmail, Hotmail a Yahoo, a podporu již ohlásil i Seznam.cz.