Souhlas se zasíláním

Příjemce musí odesílateli poskytnout nejprve souhlas se zasíláním obchodních sdělení, nebo být s odesílatelem v předchozím obchodním vztahu. Za těchto podmínek mu odesílatel smí zaslat obchodní sdělení. Souhlas je ze své podstaty nepřenositelný a není možné ho koupit ani prodat.

Aby vám mohl kdokoliv zasílat obchodní sdělení, tedy zprávy, které slouží k podpoře značky a marketingovým účelům, musí od vás nejprve získat souhlas. Ten může být implicitní na základě předchozího obchodního vztahu. Například nakoupíte na e-shopu a v rámci nákupu poskytnete svůj e-mail, na který vám přijde žádost o potvrzení adresy. Souhlas se pak vztahuje na obchodní sdělení, která mají souvislost s vámi nakoupeným zbožím či službami. Pokud si na e-shopu nakoupíte parfémy, tak odesílatel má právo vám nabízet další parfémy a kosmetiku. Neznamená to však, že vám v případě, kdy rozšíří sortiment, může nabízet sekačky nebo potraviny.

V případě, že neexistuje předchozí obchodní vztah, musí existovat souhlas explicitní - tzv. informovaný souhlas. Informovaný souhlas znamená, že jste byli seznámeni s tím, kdo a co vám bude zasílat obchodní sdělení. Tento souhlas můžete poskytnout odesílateli. Například se na jeho webových stránkách přihlásíte k odběru newsletteru a souhlas potvrdíte kliknutím na odkaz v potvrzovacím e-mailu.

Firma, které dáte souhlas se zasíláním zpráv, se stává správcem vašich osobních údajů (ano, i e-mailová adresa je osobní údaj). Často se u souhlasu se zasíláním obchodních sdělení zmiňuje i souhlas se zpracováním třetími stranami k marketingovým účelům. Tato formulace ovšem neznamená, že by váš souhlas mohla použít nějaká jiná společnost, která by si ho zakoupila. Pouze dáváte správci souhlas s tím, že může využít třetích stran pro zpracování vašich údajů (např. použít externí společnost pro realizaci e-mail marketingových kampaní).

Už výše uvedené jasně vylučuje, že by bylo možné s adresami obchodovat, ale samozřejmě existuje mnoho firem, které se snaží zákon interpretovat po svém.

Zopakujme si proto několik důležitých bodů:

  1. Souhlas musí být informovaný. Tedy víte, komu dáváte souhlas a s čím. Pokud někdo u souhlasu napíše, že je "na všechno", tak už se nejedná o informovaný souhlas a nelze ho použít.
  2. K veřejné adrese musí být souhlas. To, že je e-mailová adresa veřejně vystavená na internetových stránkách ještě neznamená, že na ni lze zasílat obchodní sdělení. Tvrzení překupníků, že e-mailové adresy jsou z veřejných zdrojů a je na ně možné zasílat obchodní sdělení, není pravdivé.
  3. Koupě databáze nepřevádí souhlas. Pokud udělíte souhlas společnosti A se zasíláním obchodních sdělení a firma B zakoupí její databázi adres, nezískává tím váš souhlas. Získává tím jen a pouze vaši adresu, na kterou nesmí zasílat žádná obchodní sdělení.
  4. E-mail s žádostí o souhlas. Už samotný e-mail s žádostí o souhlas je ze své podstaty obchodním sdělením, neboť jde o podporu značky. Nehledě na to, kolik chytrých právních formulací odesílatel do e-mailu uvede, jedná se o porušení zákona.

Souhlas se zasíláním obchodních sdělení však není nutný pro zasílání zpráv, které nemají charakter obchodního sdělení a lze je považovat za nezbytné pro plnění. Jedná se o tzv. transakční zprávy. Mezi ně se řadí například potvrzení objednávek či výpis z účtu. Tyto zprávy však nesmí obsahovat obsah, který by bylo možné považovat za obchodní sdělení. To znamená, že například potvrzení objednávky nesmí obsahovat seznam doporučených souvisejících produktů.

Je důležité vědět, že stejně jako je možné souhlas udělit, je samozřejmě na rozhodnutí majitele e-mailové adresy, kdy souhlas odebere (zruší). Každý příjemce má právo odebrat svůj souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Toto právo je bezpodmínečné a odesílatel nesmí bránit v odebrání souhlasu, ani tímto souhlasem podmiňovat poskytování služeb či nabídku produktů. Obvykle se rušení souhlasu řeší pomocí odkazu pro odhlášení na začátku či na konci obchodního sdělení. Odesílatel má povinnost toto odebrání souhlasu okamžitě akceptovat.

Pokud se setkáte s odesílatelem, který tato ustanovení porušuje, ať už vám zasílá zprávy bez vašeho souhlasu, nebo vám zasílá e-maily i po jeho odebrání, doporučujeme vám podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů a zprávu označit jako SPAM. Tento úřad sice nepracuje nejrychleji, ale zato jistě. Váš podnět bude určitě řešit. Navíc pokuty, které může udělit, jsou poměrně vysoké a je to jediná cesta, jak bojovat proti spammerům. Pokud však příjemci stížnost nepodají, nebude úřad vědět co šetřit a jak významného porušení se odesílatel dopustil.