Právo na zapomenutí

Příjemce má právo vyžádat si u správce jeho osobních údajů jejich vymazání. Tuto novou úpravu přinese od roku 2018 regulace GDPR (General Data Protection Regulation), která umožní každému jedinci, aby si vyžádal kompletní výmaz své “minulosti” u jakéhokoli správce osobních údajů.

Nová celoevropská regulace ochrany dat přinese v květnu 2018 mimo jiné jednu zásadní novinku - tzv. právo na zapomenutí. Každý příjemce bude moci požádat správce osobních údajů, kterým poskytl v minulosti své osobní údaje, aby je kompletně vymazal. Správce bude povinen nejen konkrétní údaje označit jako neplatné (jako doposud), ale zcela smazat či anonymizovat, aby je v žádném případě nebyl schopen zpětně obnovit a přiřadit ke konkrétní osobě. Zároveň bude muset zajistit jejich smazání i u všech zpracovatelů, kterým je poskytl ke zpracování.

S právem na zapomenutí také souvisí i právo přenositelnosti dat. Přenositelnost umožní jednotlivým příjemcům vyžádat si od správce kompletní sadu zpracovávaných osobních údajů a tyto údaje následně předat jinému správci. V praxi to je podobné jako když měníte mobilního operátora a zůstává vám číslo - přenositelnost osobních údajů znamená, že budete moci od správce, např. eshopu získat veškeré evidované údaje o vás a předat je vašemu novému dodavateli, který tak bude mít nadále kompletní přehled o vás jako zákazníkovi.

Právě tento bod bude velice náročný na realizaci pro mnoho společností, neboť si vyžaduje úpravy v mnoha informačních systémech.