Snadné odhlášení

Příjemce má ze zákona právo kdykoliv odebrat udělený souhlas se zasíláním obchodních sdělení, a to jednoduchým a bezpodmínečným způsobem.

Jako příjemce máte plné právo rozhodnout, komu udělíte souhlas se zasíláním obchodních sdělení. Stejně snadno máte právo tento souhlas kdykoliv odebrat. Odebrání souhlasu nesmí být nijak podmíněno, tzn. společnost, které odeberete souhlas se zasíláním obchodních sdělení, vás nesmí nijak znevýhodňovat, v odhlášení vám bránit, případně tímto souhlasem podmiňovat nabídku produktů či služeb.

Smazat zprávu, odhlásit se, nebo kliknout na SPAM?

Když vás nějaký e-mail nezajímá, máte v zásadě tři možnosti, jak se ho rychle zbavit.

Rozdíly mezi těmito možnostmi jsou ale zásadní:

  • Smazat - ihned vám zmizí ze zorného pole, ale další nabídky nejspíš dostanete. Pro vašeho e-mailového poskytovatele je to částečný signál, že o zprávy nemáte zájem (zvlášť, když je smažete bez přečtení) a může se stát, že když to takhle uděláte opakovaně, tak vám je automaticky bude dávat do nevyžádané pošty.
  • Odhlásit se - dáte odesílateli najevo, že už další nabídky nechcete, ale neublížíte jeho reputaci.
  • Označit jako SPAM - zprávu přesunete do nevyžádané pošty a zhoršíte reputaci odesílateli. Pokud vám bude posílat další zprávy, budou nejspíš rovnou padat do nevyžádané pošty a celkově si tím bude dál zhoršovat reputaci.

Sami se proto rozhodujte podle toho, od koho zpráva přišla a jestli se chcete rozejít v dobrém (tj. odhlásit se) nebo mu to naopak chcete trochu zavařit (označit jako SPAM).

Nejčastějším způsobem, jak se odebírá souhlas, je kliknutím na odkaz pro odhlášení, který musí být součástí každého obchodního sdělení. Je však důležité posoudit i to, zda je vhodné se odhlašovat, nebo označit zprávu jako SPAM.

U odesílatelů, které neznáte, se velmi pravděpodobně jedná o spammery. V takovém případě je dobré být opatrný. Spammeři totiž kliknutí na odkaz pro odhlášení používají k tomu, aby si ověřili, zda vaše adresa existuje. Pokud takovou informaci získají, budou vám posílat ještě více spamu.

Většinu podobných spammerů však odhalí již antispamové filtry vašeho poskytovatele a s podobnými zprávami se tak setkáte většinou jen ve složce “Spam”. Pokud však skončí takový nevyžádaný e-mail ve vaší schránce s regulérní poštou, pak ho neváhejte označit jako spam a neodhlašujte se. Tím, že zprávu označíte jako spam, chráníte nejen sebe, ale i ostatní uživatele e-mailové služby. Tato hlášení mají totiž vliv na algoritmy, které vyhodnocují příchozí poštu.

Naopak tam, kde odesílatele znáte, využijte možnost odhlášení. Možná jste jen zapomněli, že jste před lety provedli nákup, nebo vás již tyto nabídky nezajímají. V každém případě je vhodnější se odhlásit, než takové zprávy označit za spam. O spam se fakticky jednat nemusí.

Ať už zvolíte jednu či druhou metodu, odesílatel má zákonnou povinnost vaši e-mailovou adresu vyřadit ze zasílání obchodních sdělení. To však nemá vliv na zasílání nezbytných transakčních zpráv (např. potvrzení objednávky, výpis z účtu atd.). Transakční zprávy by naopak neměly obsahovat odkaz pro odhlášení a mohou být posílány i příjemcům, kteří souhlas se zasíláním obchodních sdělení odebrali.